Schurq

EU AI Act: regulering van kunstmatige intelligentie en de impact op bedrijven

|
Leestijd 1.5 minuten
Door Guido Sombroek

De EU heeft de AI Act aangenomen, de eerste allesomvattende wetgeving voor Kunstmatige Intelligentie (AI) ter wereld. Deze regelgeving heeft als doel bedrijven te beschermen en de ontwikkeling en het gebruik van AI-technologie te bevorderen. Ontdek hoe deze regelgeving jou kan beschermen en verken de mogelijke oplossingen die worden geboden.

De AI Act van de EU zal een diepgaande impact hebben op bedrijven en organisaties in verschillende sectoren. Met als prioriteit veiligheid, transparantie, traceerbaarheid, non-discriminatie en milieuvriendelijkheid, streeft de wetgeving naar het welzijn van gebruikers en de samenleving. Het benadrukt het belang van menselijk toezicht op geautomatiseerde systemen om schadelijke gevolgen te voorkomen. Bovendien streeft de Act naar een technologieneutrale, uniforme definitie van AI die kan worden toegepast op toekomstige AI-systemen, wat zorgt voor duidelijkheid en consistentie bij de implementatie.

Daarnaast introduceert de AI Act gedifferentieerde regels op basis van het risiconiveau van AI-systemen. AI-systemen met onaanvaardbaar risico, zoals systemen die kwetsbare groepen manipuleren of sociaal scoren, worden verboden. Hoogrisico AI-systemen die de veiligheid of fundamentele rechten kunnen schaden, zullen aan strenge regels worden onderworpen, waaronder verplichte beoordelingen vóór marktintroductie en doorlopende monitoring gedurende hun levenscyclus. AI-systemen met beperkt risico moeten voldoen aan minimale transparantievereisten, zodat gebruikers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen bij interactie met AI-toepassingen.

Om te voldoen aan de AI Act, moeten bedrijven en organisaties zorgvuldig hun AI-systemen beoordelen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereiste normen.

  • Voor AI-systemen met onaanvaardbaar risico: Verboden AI-systemen die een bedreiging vormen voor mensen, zoals spraakgestuurd speelgoed dat gevaarlijk gedrag bij kinderen aanmoedigt, evenals systemen voor sociale score, zoals classificatie van mensen op basis van gedrag, sociaal-economische status of persoonlijke kenmerken
  • Voor AI-systemen met hoog risico: Deze systemen worden verdeeld in twee categorieën: (1) AI-systemen die worden gebruikt in producten die vallen onder de EU-regelgeving voor productveiligheid, zoals speelgoed, luchtvaart, auto’s en (2) AI-systemen die vallen onder acht specifieke gebieden, die geregistreerd moeten worden in een EU-database. Deze gebieden omvatten biometrische identificatie en categorisatie van natuurlijke personen, management en exploitatie van kritieke infrastructuur, onderwijs en beroepsopleiding, werkgelegenheid, personeelsbeheer en toegang tot zelfstandig ondernemerschap, toegang tot en gebruik van essentiële particuliere diensten en openbare diensten en voordelen, rechtshandhaving, migratie, asiel en grensbeheer, en ondersteuning bij juridische interpretatie en toepassing van de wet.

bron: Artificial Intelligence Act

Deel dit artikel via
Guido Sombroek
Guido Sombroek

Over deze schurq

Lees ook