Schurq

Europa neemt leiding met eerste wereldwijde AI regelgeving

|
Leestijd 1 minuten
Door Eline Tol

De Raad van de Europese Unie heeft een wet goedgekeurd die wereldwijd als eerste uniforme regels voor kunstmatige intelligentie stelt. Deze wet, bekend als de AI-act, introduceert een risicogebaseerde benadering waarbij het risico het niveau van regulering bepaalt. Wat betekent dit voor jouw bedrijf of organisatie? Dat leggen wij jou graag uit in dit artikel.

Impact op bedrijven en organisaties

Met de AI-act legt Europa nadruk op essentiële principes zoals vertrouwen en transparantie in technologiegebruik. Voor bedrijven resulteert dit in nieuwe vereisten voor AI-systemen die als hoog risico worden beschouwd. Dergelijke systemen moeten voldoen aan strikte regels voordat ze op de Europese markt worden toegelaten. Dit betekent dat bedrijven moeten investeren in uitgebreide conformiteitsevaluaties en certificeringsprocessen om ervoor te zorgen dat hun AI-systemen aan de nieuwe regelgeving voldoen.

De nieuwe classificatie van AI-systemen heeft directe gevolgen. Praktijken zoals het manipuleren van gedrag en het toekennen van sociale scores zijn verboden. Dit vereist dat organisaties hun gebruik van AI grondig heroverwegen en aanpassen. Bedrijven moeten hun huidige AI-systemen evalueren en mogelijk herstructureren om te voldoen aan de nieuwe ethische en juridische normen..

Ondersteunende maatregelen

De wet voorziet in ondersteunende mechanismen voor innovatie binnen de AI-sector. Via regelgevende ‘zandbakken’ kunnen bedrijven experimenteren met nieuwe AI-toepassingen in een veilige en gecontroleerde omgeving. Deze faciliteiten zijn cruciaal voor het testen van AI onder echte omstandigheden zonder juridische risico’s. Bovendien biedt de AI-act subsidies en financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) om hen te helpen bij de implementatie van de vereiste veiligheidsmaatregelen en conformiteitsprocessen.

Wat staat er te gebeuren?

De wet zal officieel van kracht worden na de publicatie in het Publicatieblad van de EU, twintig dagen na ondertekening door de Europese leiders. De regels worden van toepassing twee jaar na deze datum, met enkele specifieke uitzonderingen. Gedurende deze overgangsperiode zullen bedrijven de tijd hebben om hun AI-systemen aan te passen aan de nieuwe regelgeving en te zorgen voor de noodzakelijke compliance.

Context en ontwikkeling

De AI-act is een kernonderdeel van het streven van de EU om veilige en rechtvaardige AI-toepassingen te bevorderen die de fundamentele rechten beschermen. Het initiatief voor deze wet werd in 2021 gelanceerd door Thierry Breton, met als doel het reguleren van AI op een manier die innovatie stimuleert en tegelijkertijd de burgerrechten beschermt. De wetgeving is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse stakeholders, waaronder technologische experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om een gebalanceerde en effectieve regulering te waarborgen.

Voor bedrijven betekent dit een noodzaak om hun AI-strategieën te herzien en te investeren in compliance en ethische AI-praktijken. Hoewel de wet strenge eisen stelt, biedt het ook kansen voor innovatie en ondersteuning, met name voor kleinere ondernemingen. Bedrijven die proactief inspelen op deze veranderingen kunnen profiteren van een concurrerend voordeel in een steeds meer gereguleerde markt.

Meer weten?


Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf kan voldoen aan de AI-act en de beste kansen benutten? Neem dan contact met ons op voor advies en ondersteuning. Ontdek nu de mogelijkheden van AI voor jouw bedrijf en blijf voorop lopen in de snel veranderende wereld van kunstmatige intelligentie.

Bron:EU AI-regelgeving

Deel dit artikel via
Eline Tol
Eline Tol

Over deze schurq

Online Marketing Consultant

Lees ook