Schurq

LinkedIn stopt met gebruik van groepsdata voor advertentietargeting in Europa

|
Leestijd 1.5 minuten
Door Eline Tol

Misschien heb jij het ook al gemerkt in LinkedIn Ads, het is vanaf nu niet meer mogelijk voor adverteerders in Europa om gebruikers te targeten op basis van gegevens uit LinkedIn Groups. Deze stap volgt na druk van Europese toezichthouders over mogelijke schendingen van de Digital Services Act (DSA).

Achtergrond van de beslissing

In februari diende een coalitie van maatschappelijke groepen een klacht in bij de Europese Commissie. Ze beweerden dat LinkedIn’s advertentietargetingpraktijken discriminatie konden faciliteren op basis van gevoelige gegevens zoals ras, politieke voorkeur of seksuele geaardheid. De klacht bracht aan het licht hoe targeting op basis van groepsdata adverteerders in staat stelde om potentieel kwetsbare gebruikers te bereiken met gepersonaliseerde advertenties, wat in strijd kon zijn met de Europese regelgeving voor gegevensbescherming. LinkedIn heeft deze klacht serieus genomen en besloten hun targetingmethoden aan te passen om beter te voldoen aan de DSA.

Impact op adverteerders

Door deze wijziging is een belangrijk targetingmiddel niet meer beschikbaar voor Europese campagnes. Dit kan de precisie en het bereik van bepaalde advertenties beperken. Bedrijven moeten nu andere strategieën overwegen om hun doelgroep effectief te bereiken.
Patrick Corrigan, LinkedIn’s VP voor juridische en digitale veiligheid, verklaarde dat deze wijziging is doorgevoerd om elk misverstand te voorkomen dat advertenties indirect kunnen worden getarget op basis van speciale gegevenscategorieën. Hij benadrukte dat LinkedIn zich inzet voor het beschermen van de privacy van gebruikers en het naleven van Europese regelgeving.

Voor adverteerders betekent dit dat zij meer zullen moeten vertrouwen op andere vormen van targeting, zoals demografische gegevens, interessegebieden en professionele kenmerken. Hoewel dit een uitdaging kan vormen, biedt het ook een kans om creatiever te zijn in het bereiken van de juiste doelgroep zonder inbreuk te maken op privacygevoelige informatie.

Reactie van de Europese Commissie

Thierry Breton, EU-commissaris voor de interne markt, reageerde positief op deze verandering. Hij benadrukte dat de DSA veranderingen teweegbrengt die andere wetten niet hebben bereikt. Breton verklaarde dat deze beslissing van LinkedIn een voorbeeld is van hoe bedrijven proactief kunnen handelen om te voldoen aan strikte Europese regelgeving en tegelijkertijd de rechten van gebruikers te beschermen.

Hoewel LinkedIn’s maatregel samenvalt met de bestaande regulatoire uitdagingen van moederbedrijf Microsoft in Europa, kunnen gerichte advertenties nog steeds doorgaan zonder gebruik te maken van groepsdata. Bedrijven moeten nu overwegen hoe ze hun advertentietargeting kunnen aanpassen en andere datagebaseerde strategieën verkennen om effectief te blijven adverteren op LinkedIn.

De beslissing van LinkedIn om targeting op basis van groepsgegevens in Europa stop te zetten, markeert een belangrijke stap in de naleving van de Digital Services Act en de bescherming van gebruikersprivacy. Hoewel dit adverteerders dwingt om hun strategieën aan te passen, blijft LinkedIn een krachtig platform voor professionele netwerken en advertenties. Bedrijven moeten nu creatief zijn in hun benadering om ervoor te zorgen dat hun campagnes succesvol blijven in een veranderend digitaal landschap.

Bron: LinkedIn advertentietargeting Europa 2024

Deel dit artikel via
Eline Tol
Eline Tol

Over deze schurq

Online Marketing Consultant

Lees ook