Schurq

Goede content schrijf je vanuit de “why”, de Golden Circle van Simon Sinek

|
Leestijd minuten
Door Patrick Schokker

Voor degene die hem niet kennen: Simon Sinek is een Brits-Amerikaanse auteur, een spreker, een ex-marketeer en organisatieadviseur. Simon heeft de Golden Circle theorie bedacht, die jij als uitgangspunt kunt gebruiken om goede content te schrijven. Door de Golden Circle van Simon Sinek op de juiste manier toe te passen, kun je jouw conversies verhogen!

In de Golden Circle van Simon Sinek draait het om de manier van denken en communiceren tussen bedrijven en hun doelgroep. Hij toont in zijn theorie dat de “why” het belangrijkste element is in de communicatie. Zijn motto luidt ook: “Start with why”.  Hij heeft er zelfs zijn website aan toegewijd. De Golden Circle is ontstaan nadat Simon wereld’s meest toonaangevende en inspirerende leiders en organisaties bestudeerde en analyseerde. Toen ontdekte hij dat zij hun succes te danken hebben aan de manier van denken, handelen en communiceren. Zij communiceren namelijk vanuit de “why” in plaats van de “what”.

De Golden Circle van Simon Sinek

Lezers belanden vaak op een blog of website wanneer zij vanuit een probleem/behoefte zoeken. Het is daarom belangrijk dat jij (een concreet) antwoord geeft in jouw content. De Golden Circle van Simon Sinek kan hierbij helpen. Beantwoord de vraag in de juiste volgorde (volgens Simon) zodat je de conversie stimuleert. Waarom kan jij hen helpen, hoe doe je dat en met wat? 

We duiken even iets verder in de theorie van Simon…

Golden Circle van Simon Sinek

Simon Sinek vergelijkt het menselijk brein met een Golden Circle. De “what”, de buitenste cirkel, is te vergelijken met de Neocortex. Dit is je taalgedeelte, ons bewuste niveau. Dit gedeelte bevat de rationele en analytische gedachten. Maar dit is slechts een klein gedeelte (20%) van het centrum. De “what” beschrijft wat je aanbiedt, zoals het product of een dienst. 

80% van het hersengedeelte is niet-talig. De “how” en de “why” corresponderen met het limbische (niet-talige) gedeelte van het centrum, je onderbewuste niveau. Dit gedeelte is verantwoordelijk voor je gevoel en emoties, vanuit hier neem je beslissingen (je kent het wel, een onderbuikgevoel) die je vervolgens probeert te rationaliseren in de cortex.

De “how” beschrijft hoe je het product/dienst aanbiedt en waarom het beter is dan dat van de concurrent. De “why” beschrijft waarom je de lezers het product/de dienst aanbiedt. En dat is niet omdat je geld wil verdienen, dat is het uiteindelijke (gewenste) resultaat. Het beantwoordt als het ware de “what’s in it for me” vraag. 

Een bedrijf die op deze manier communiceert, is Apple. Simon Sinek gebruikt dit ook als voorbeeld in o.a. zijn TED presentatie:

Apple voorbeeld de Golden Circle van Simon Sinek

Veel bedrijven communiceren vanuit de “what”, maar… 

We maken geen beslissingen vanuit de “what”

Als je jouw blog/content schrijft vanuit de “what”, spreek je het rationele gedeelte aan van je lezers. Het gedeelte waarin zij geen beslissing maken of zij op de call-to-action button klikken en hun gegevens achterlaten. Ze begrijpen de informatie, maar het stimuleert niet de conversie. Oftewel, je hebt er niet zoveel aan.

Als je schrijft vanuit de “why” spreek je gelijk het gedeelte van het brein aan dat over de beslissingen gaat. Vervolgens communiceert dat gedeelte met het taalgedeelte waarin iemand dan rationeel probeert te verklaren waarom diegene die keuze maakt. Wat vaak niet echt lukt omdat het eigenlijk een beslissing is die genomen is op basis van een gevoel dat je krijgt. En dit gevoel kun jij als schrijver beïnvloeden! Bijvoorbeeld het gevoel van vertrouwen dat jouw product/dienst écht werkt. 

Communiceer dus van binnen naar buiten. Begin met de “why” waarin je beschrijft waarom men zich bijvoorbeeld ergens voor moet inschrijven, zoals een training of om een e-book te downloaden.

Wat levert het de klant op en hoe helpt het de klant met zijn of haar probleem/behoefte. Je zou potentiële klanten duidelijk en eerlijk moeten informeren over waarom jouw product/dienst kan bijdragen aan het probleem/de behoefte. Wanneer jij de lezer zo kunt overtuigen dat je hen iets waardevols geeft, zijn zij bereid om jou iets terug te geven namelijk hun contactgegevens :).

Vragen over content creatie?

Neem contact op met onze specialisten!

Neem contact op!

Deel dit artikel via
Patrick Schokker
Patrick Schokker

Over deze schurq

Algemeen Directeur

Lees ook
|
Lysanne Paulus
|
3 minuten

Customer Data Platform (CDP): Van lead naar klant

|
Shannah de Ruijter
|
2 minuten

Short video’s

|
Lysanne Paulus
|
2 minuten

Google Consent Mode V2